User Bar First

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Klachtenbemiddeling

Inhoud

This is a debugging block

Klachtenbemiddeling

Gezien de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de Benoemingscommissies voor het Notariaat, had de wetgever hun een functie van ombudsman tussen de burger en de notariswereld toevertrouwd.
Bij de wet van 27 april 2016 tot wijziging van de wet nr. 25 ventôse jaar XI op het notarisambt werd deze bevoegdheid evenwel opgeheven.
Voor klachten van particulieren tegen notarissen kan men zich wenden tot de Ombudsdienst voor het Notariaat.
 
Deze dienst is gehuisvest op volgend adres :
Ombudsdienst voor het Notariaat
Beenhouwerstraat 67
1000 Brussel
Tel.: 02/801.15.00
 
 
 


    

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block