Publicaties

Publicaties

Volgens de wet moeten de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat een verslag opstellen van hun werkzaamheden.

De verenigde Benoemingscommissies voor het notariaat zijn eveneens bevoegd om adviezen en voorstellen betreffende de algemene werking van het notariaat te formuleren.