Organisatie

Organisatie

De benoemingscommissies zijn opgericht bij de organieke wet op  het notarisambt. U vindt daarover meer toelichting in de rubriek commissies.

 

De wetgever heeft drie commissies opgericht :

 

• Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat

• Franstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat

• Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat, een samensmelting van de twee vorige.

 

Hun samenstelling is eveneens geregeld bij wet: vier notarissen en vier externe leden.

 

De commissies worden ondersteund door een secretariaat, waarvan de ambtenaren worden ter beschikking gesteld door de Senaat.